proofseditsJahnigan - Senior{ Seniors }Wyo vs KingsBeaty - FranklinAnderson - WyattproofsWyo Senior GirlsHaber - 'baldy'